Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Commandovereniging Noord-Holland staat open voor eenieder die als commando dient of gediend heeft bij het Korps Commandotroepen of één van de stamonderdelen.
 
Lidmaatschap, de vereniging kent: 
- gewone leden
- ereleden
- buitengewone leden
 
Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen die daadwerkelijk dienen of gediend hebben bij het Korps Commandotroepen en gerechtigd zijn tot het dragen van de Groene baret of hebben gediend bij stam onderdelen van het Korps, te weten Korps Insulinde en Regiment Speciale Troepen (RST) waar voorheen de rode baret werd gedragen. Gewone leden en buitengewone leden betalen jaarlijks door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, vast te stellen contributie, voor 2017 is dat € 30.
 
Tot ereleden kunnen worden benoemd leden die bijzondere verdiensten hebben of hebben gehad tegenover de vereniging. Benoeming geschiedt door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur of tenminste twee/derde van het aantal gewone leden. Ereleden betalen geen contributie.
Aanmelden schriftelijk of via onze website bij de secretaris van de Commandovereniging Noord-Holland onder vermelding van naam, rang, registratienummer, lichtingsploeg en eenheid (compagnie) waarbij men dient of destijds gediend heeft. U krijgt dan een formulier thuis gestuurd waarop u de rest kunt invullen en retour kunt sturen.  
De verstrekte gegevens betreffende de diensttijd als (beroeps/ oud) commando of (beroeps/ oud) militair zullen worden geverifieerd bij het Korps Commandotroepen. 
 


 
Afbeelding invoegen
 Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen