Secretariaat Commandovereniging Noord-Holland
S. van Willigenburg
 
Email secretariaat: covnoord-holland@korpscommandotroepen.nl