Lid worden van de commandovereniging

Commandovereniging Noord-Holland is een zeer actieve vereniging met een groeiend aantal leden. Gezamenlijk werken wij aan vernieuwing en verjonging. Onze doelstelling is om een aantrekkelijke vereniging te zijn voor jong en oud. Allen die als commando dienen of hebben gediend bij het Korps Commandotroepen (KCT) kunnen lid worden van onze vereniging. Ook militairen, oud militairen…