Afscheid voorzitter - zondag 27 maart 2016

 

Op zaterdag 19 maart hield de COV Noord-Holland haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Op deze, druk bezochte ALV, is Arij de Jong afgetreden als voorzitter en bestuurder. De vergadering heeft bestuurslid en vice-voorzitter Jan Kroon benoemd tot voorzitter. Max Havelaar en Steven van  Willigenburg werden benoemd tot bestuursleden, waarbij voorzien is dat Max de nieuwe vice-voorzitter wordt.

Arij de Jong heeft maar liefst 12 jaar de vereniging voorgezeten. Als dank voor zijn verdiensten, kreeg hij een mooie oorkonde en de speciale MWO- coin. De nieuw benoemde voorzitter, Jan Kroon, introduceerde onder meer het idee voor een nieuwe jaarlijkse wandeling: de Stormschool Bloemendaal-mars.

Max Havelaar gaf een boeiende toelichting op de Beleidsnotitie 2016-2018. Focus: revitaliseren van onze vereniging. Verder was er nog een presentatie van de Facebook pagina Cov Noord-Holland en de nieuwe activiteitencommissie.

Al met al een zeer geslaagde vergadering met mooie ambities!

 
Afbeelding invoegen
Terug naar de vorige pagina >