Project Nunc aut Nunquam

Project Nunc aut Nunquam.pdf
 
Doelstelling:
Evenals andere commando verenigingen kampt COV Noord-Holland met het vraagstuk van vergrijzing binnen de eigen gelederen. Op dit moment stagneert de aanwas van met name jonge(re) commando’s. Dit heeft, bij ongewijzigd beleid, tot gevolg dat de vereniging in de toekomst ‘langs natuurlijke weg ophoudt’ te bestaan. De doelstelling van dit project is om dit te voorkomen, door, naast reeds bestaande activiteiten, nieuwe activiteiten te ontwikkelen die inhoud en betekenis hebben voor (actieve en niet actieve) commando’s van alle generaties. Deze activiteiten kunnen variëren van kleinschalig tot grootschalig en van recreatief tot maatschappelijk ondernemend.