Opening tentoonstelling Stormschool Bloemendaal

Tentoonstelling ‘Herinnering aan de Stormschool Bloemendaal’.

Unmittelbaar raus!

Het had zo mooi kunnen zijn! De Bloemendaalse ‘fine fleur’ zag het helemaal zitten om de oude dag rustig door te brengen in het chique begin 1940 opgeleverde pand ‘Wildhoef’. Maar de omgeving van Bloemendaal en ook dit gebouw had al snel na 10 mei de aandacht getrokken van de Duitsers om hier onder meer hun ‘Ortskommandantur’ te vestigen. Dus werd de 70 oudjes de wacht aangezegd om ‘unmittelbar’ te vertrekken. Het omgekeerde gebeurde vijf jaar later, toen de bezetter er door de Canadezen uitgebonjourd werd en korte tijd later door de landmacht hier een trainingskamp voor de infanterie met de latere benaming ‘Stormschool Bloemendaal’ werd ingericht. Niet voor lang, want in 1949 liet defensie haar oog vallen op de grenskazerne in Roosendaal en konden de commando’s daar hun intrede doen. Het einde van Stormschool Bloemendaal was daarmee een feit.

COV-NH ‘in de hoeven’.

Maar dat is geschiedenis. En aangezien ook in Bloemendaal het gezegde geldt: ‘Wie het verleden niet eert, is de toekomst niet weert’, had ‘Stichting Oorlogshistorie Bloemendaal’ het initiatief genomen tot de inrichting van een herdenkingstentoonstelling ‘Stormschool Bloemendaal 1945 -1949’ ter gelegenheid van het feit dat dit opleidingsinstituut 70 jaar geleden het licht zag.

Voor de feestelijke opening van deze tentoonstelling was Commandovereniging Noord-Holland verzocht met een delegatie deel te nemen aan o.m. de tocht van het stadhuis naar het terrein van de Wildhoef, een route van bijna 2 km door het centrum van het dorp. Aan de tocht werd tevens deelgenomen door een 10-tal leden van de re-enactement groep Peloton 45 en een 25-tal motoren en  voertuigen van de stichting ‘Keep them Rolling’. De 20 leden van COV-NH waren, tezamen met een 80-tal andere genodigden, tijdens de officiële ontvangst op het stadhuis getuige van de beelden uit een oude Polygoonfilm met een verslag over de Stormschool. Ook KCT en De Commandostichting gaven acte de présence.

Dagopbrengst twee nieuwe leden!

Het organisatiecomité, onder de bezielende leiding van de heer Robert Verrijk, kan terugzien op een zeer geslaagde openingsdag. De tentoonstelling is nog te zien op elke dag t/m 31 juli 2016.

COV-NH heeft op deze dag indruk gemaakt door haar sterke presentatie, waarbij het geheel in handen was van Dick Gevaert. Een presentatie die twee oud-commando’s spontaan aanleiding gaf zich op te geven als nieuw lid. Loco-burgemeester Nico Heijink werd eerder al ‘bestormd’ door  voorzitter COV-NH en ontving uit zijn handen het boek COMMANDO als dank voor het aangenaam verpozen. 

Tentoonstelling Stormschool Bloemendaal 1945-1949. Zie ook:  http://www.1940-1945.bloemendaal.nl